Адвокатско дружество “Вълова и Ангелова” е специализирано основно в гражданскоправната сфера, като предоставя правни услуги и съдействие на клиентите в областта на гражданското право, търговското право, вещното право, авторското право и интелектуалната собственост, трудовото право и данъчното право.

Екипът от адвокати има и богат опит в областта на процесуалното представителство. В зависимост от спецификата на конкретния казус, всеки клиент може да получи подробна консултация, пакет от документи или съдебна защита на неговите интереси.

Дружеството е учредено от двама адвокати, практикуващи в София. При работа по определени проекти обаче, както и за отделни клиенти, на които е необходимо представителство в други градове на страната, дружеството работи в сътрудничество с практикуващи адвокати от Пловдив, Варна, Бургас, Разлог и Смолян.

Адвокатите - съдружници в Адвокатско дружество “Вълова и Ангелова” ползват свободно английски език, което, от своя страна, улеснява клиентите, имащи нужда от изготвяне на двуезична правна документация и водене на преговори на английски език.

Адвокатско дружество “Вълова и Ангелова” е учредено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата и действа в съответствие с неговите принципи и разпоредби, както и при съблюдаване Етичния кодекс на адвоката. Съгласно чл. 72, ал.2 от Закона за адвокатурата, Дружеството е сключило застраховка  „професионална отговорност” на своите членове.

Адвокатско дружество “Вълова и Ангелова” спазва Наредба № 1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения: Държавен вестник (parliament.bg)

Основен принцип и политика на нашата кантора е да влизаме в съдебната зала с клиента като наистина последен и много краен вариант. Считаме, че всеки проблем може да бъде решен с взаимни отстъпки и преговори, които отчитат интересите и на двете страни, със способи на медиацията и извънсъдебни спогодби, които в крайна сметка спечелват на клиента време, разходи, нерви и които достигат до истинското съглашение и първоначална воля на страните много по–бързо и по–ефективно.

Ние сме на мнение, че преди извършването на определено правно действие е необходимо клиентът предварително да се консултира за правните последици и възможните рискове, така че да се избере най-адекватното решение, с което ще се постигне най-оптималният резултат. В практиката ни често се сблъскваме със случаи на клиенти, които са влезли в определени правни отношения, без да са се посъветвали с адвокат, подписали са договори или са предприели определени правни действия, довели до неблагоприятни правни последици.
Основни принципи на дружеството ни са експедитивност, коректност, лоялност към нашите кленти, както и спазване на пълна конфиденциалност на клиента и конкретиката на неговия случай. Поради това, както и с оглед спазване разпоредбите на Закона за Адвокатурата и Етичния Кодекс на адвоката, ние предпочитаме да не обявяваме имената на клиентите, с които работим и които са ни гласували пълно доверие, като са оставили делата си в наши ръце.

Вашите въпроси можете да отправяте и на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.